وب‌گاه‌شناسی توصیفی؛ شناخت‌نامه وب‌گاه‌های علوم شیعی در اینترنت
45 بازدید
ناشر: بضعه الرسول و دانشگاه عالی معارف اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 964-7827-18-0
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
معرفی توصیفی پایگاه‌های اینترنتی‌ای است که به نظر می‌رسد برای محققان و اساتید شناخت این پایگاه‌ها سودمند و حتی لازم باشد.