اندیشه اسلامی2
48 بازدید
ناشر: دانشگاه پیام نور
نقش: تلخیص کننده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 50
زبان : فارسی
کتاب درسی دانشگاه پیام نور در سرفصل اندیشه اسلامی است.