کتاب تفحص
40 بازدید
ناشر: کتاب یوسف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 7
زبان : فارسی
خاطرات آقای محمد احمدیان در تفحص شهداست.